Về chúng tôi

Công ty Cổ phần tư vấn xúc tiến Ocop Việt Nam (OcopVietnamGroup-OVG) được hình thành từ nhóm cổ đông có nhiều năm gắn bó mật thiết và tâm huyết với chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm – OCOP. Trải qua quá trình theo sát, phân tích thực tiễn, nhận thấy cần thiết xây dựng một đơn vị trung gian là cầu nối, điểm đến cho các chủ thể tham gia chu trình OCOP quốc gia cũng như tại mỗi địa phương; hình thành cầu kết nối tin cậy trong xây dựng chuỗi liên kết bền vững phù hợp chủ trương chính sách của Đảng/Nhà nước/Chính phủ trong phát triển Nông nghiệp nông thôn nói chung, OCOP nói riêng.

Sau thời gian dài chuẩn bị, OVG chính thức được hình thành với mục tiêu: Hình thành tại OCOPVIETNAMGROUP chuỗi dịch vụ khép kín từ ý tưởng – đầu tư – thị trường,góp phần tạo lên các chuỗi liên kết khép kín và bền vững, nhằm tạo ra những sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc hữu có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đưa OVG thành điểm đến tin cậy trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể cũng như tham chiếu, tham vấn phục vụ hoạt động của hệ thống vận hành, quản lý chương trình OCOP trên toàn quốc.

“Kiến tạo một niềm tin” là quan điểm xuyên suốt trong hoạt động của OVG, nhằm đem đến cho quý đối tác những dịch vụ chất lượng, gần nhất với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi chủ thể. OVG xây dựng niềm tin tại mỗi đơn vị bằng sự tự chủ và hợp tác cùng có lợi trên các nền tảng:- Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu từng kênh thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.

  • Chuỗi bán hàng với mô hình đa kênh: Online, Offline, Horeca, export…
  • Chuỗi kết nối thương mại điện tử B2B, B2C
  • Dịch vụ đào tạo và hỗ trợ đầu tư phát triển.
  • Hệ thống xúc tiến truyền thông và quảng bá đa kênh

“Kiến tạo một niềm tin” – Ocop Việt Nam Group mong muốn nhận được sự tin tưởng, giao phó từ các đơn vị, chủ thể cùng niềm tin hợp tác, đầu tư của đối tác trong và ngoài nước.
Sự thịnh vượng của mỗi đơn vị, đối tác, chủ thể là “niềm tin” cho sự phát triển của Ocop Việt Nam Group.